Rekuperacja  – uzyskaj dofinansowanie nawet do 90% kosztów.

Rekuperacja czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie. Wszystko przez rosnącą świadomość społeczeństwa, że czyste i świeże powietrze zapewnia nam zdrowie, a także dobre samopoczucie w domu, co potwierdzają badania nt.: świeżego powietrza. Ponadto w okresie grzewczym dzięki rekuperacji możesz zaoszczędzić nawet do 50% kosztów ogrzewania budynku. Dobry Klimat w Twoim domu to zawsze czyste i świeże powietrze wolne od kurzu, pyłków (nawet smogu), bakterii czy wirusów.

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” który ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z jednorodzinnych domów mieszkalnych możliwe jest otrzymanie dotacji na:

o   montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

o   wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz zakup o montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu

o   docieplenie przegród budynku

o   wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

o   montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

o   instalację odnawialnych źródeł energii  (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

Na instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przewidziany jest maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek w kwocie do 10 000zł. Czyli realnie możemy uzyskać maksymalnie do 9 000zł zwrotu kosztów (90% dofinansowania).

Warunkiem podstawowym dofinansowania jest:

  1. Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
  2. Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Cały budżet programu walki ze smogiem czyli programu „Czyste Powietrze” wynosi aż 103 mld zł, z czego 60% przeznaczone jest na dotacje a 40% na pożyczki.  Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym aż 2029 roku! Maksymalne koszty kwalifikowane (od których liczona jest wysokość dotacji) to 53 000. zł.  Oznacza to że wnioskodawca może otrzymać od 30% do 90% (w zależności od wysokości dochodów) tej kwoty w formie dotacji, natomiast pozostałą kwotę może sfinansować ze środków własnych lub w formie niskooprocentowane pożyczki udzielanej przez BOŚ. Oprocentowanie zmienne to WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, czyli na chwile obecną to tylko 2,4 – 2,5%. Ponadto BOŚ uruchomił finansowanie uzupełniające – czyli można się ubiegać o preferencyjną pożyczkę na koszty niekwalifikowane do 60 000 zł.

Kto i na jakie dofinansowanie może liczyć:

Do 90% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 600zł
Do 80% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 601-800zł
Do 70% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 801-1000zł
Do 60% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 1001-1200zł
Do 50% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 1201-1400zł
Do 40% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 1401-1600zł
Do 30%* dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi powyżej 1600zł
*od 2019 r. dotacja zawierająca ulgę podatkową
Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Podsumowując:

o   Możesz uzyskać do 90% dofinansowania na montaż instalacji wentylacyjne z odzyskiem ciepła.

o   Program jest rozpisany na 11 lat od  2018 do 2029

o   Budżet programu to aż 103 mld zł

o   47 700 zł –  tyle możesz zyskać jeżeli uzyskasz maksymalne 90% dofinansowania  na całą inwestycję

o   Maksymalny okres trwania inwestycji to 24 miesiące (nie później niż do 30.06.2029)

o   Możesz ubiegać się o dofinansowanie w przypadku gdy inwestycja rozpoczęła się wcześniej ale nie później niż 12 m-cy przed złożeniem wniosku

o   Maksymalna pożyczka na pozostałe koszty niekwalifikowane to 60 000 zł

o   Okres spłaty pożyczki nawet do 15 lat.

Wnioski można składać w formie elektronicznej lub papierowej. Wersja elektroniczna (aktywny pdf) znajduje błędy i uzupełnia automatycznie część pozycji. Wypełnienie wniosku jest proste, można nawet wybrać opcję uproszczonego audytu energetycznego i samemu uzupełnić dane budynku (bez korzystanie z firmy audytującej).