ConceptAIR zaprezentował instalatorom nowości firmy Vallox

ConceptAIR – generalny importer rekuperatorów Vallox, zaprosił redakcję Ch&K na sszkolenie dla instalatorów w zakresie rekuperacji i nowych produktów fińskiej marki obecnej na rynkach już od ponad 40 lat.
Szkolenie odbyło się 14 czerwca w Forcie Piontek w Warszawie, a prowadził je Artur Hański, współwłaściciel firmy ConceptAIR.
Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia dotyczącego jakości i obowiązujących standardów powietrza w Polsce. Omówiono między innymi zagadnienie indeksu jakości powietrza, na który składają się proste wskaźniki, które wyznacza się w oparciu o pomiary lub prognozy stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza – przede wszystkim pyłu zawieszonego frakcji PM10 i PM2,5, ozonu O3, dwutlenku azotu NO2, dwutlenku siarki SO2, benzenu C6H6 i tlenku węgla CO. Wyznaczenie aktualnego indeksu jakości powietrza polega na oznaczeniu najgorszej z klas określonych dla poszczególnych zanieczyszczeń.
Następnie omówiono ofertę firmy Vallox z uwzględnieniem wymogów polskiego rynku.

Read more

Wentylacja dla nowego bloku mieszkalnego

Jak mówią – oznaką dobrej wentylacji jest to, że tego nie zauważasz. Aby wentylacja działała dobrze, musi spełniać  potrzeby mieszkańców. Liczba osób w podobnych mieszkaniach może się znacznie różnić. Jednoosobowe gospodarstwa domowe potrzebują znacznie mniejszej wentylacji niż większe rodziny. Różnice spowodowane są również porą dnia. Starsi ludzie mogą być na to bardzo wrażliwi.

Z drugiej strony nowoczesne i dobrze izolowane bloki mieszkalne mają problemy z przegrzewaniem. W bardzo ciepłym mieszkaniu słabo odczuwa się wentylację. Dlatego ważne jest, aby mieszkaniec mógł mieć wpływ na jej zmianę.

Najważniejszym zadaniem wentylacji jest usuwanie wilgoci. Mokre pomieszczenia muszą być szybko suszone po użyciu, aby struktury budynku  pozostały nieuszkodzone, a mieszkanie było świeże. Jednak skuteczna wentylacja nie jest potrzebna cały czas. Wentylację dla pomieszczeń można zwiększyć, gdy istnieje potrzeba zwiększenia mocy. Czujnik wilgotności podłączony do urządzenia wentylacyjnego robi to automatycznie i nigdy nie zapomina o zwiększeniu mocy, gdy nie jest potrzebny.

Powietrze wewnętrzne może wydawać się zbyt suche w zimie, ale suszenie dużej ilości prania wymaga skutecznego usuwania wilgoci. Gdy mieszkanie jest puste, możliwe jest zmniejszenie wentylacji. Kiedy mieszkaniec może dostosować wentylację do swoich potrzeb, wzrasta jego komfort. Co więcej, spółdzielnia mieszkaniowa może zaoszczędzić wiele energii na ogrzewanie i energię elektryczną dzięki wentylacji sterowanej indywidualnie przez mieszkańców.

System wentylacji dla mieszkania jest prosty i niezawodny.

Jednostki wentylacyjne dla mieszkania są fabrycznie gotowe do stosowania i posiadają automatyczne funkcje w pożądanym zakresie. Możliwe są także połączenia z innymi rozwiązaniami technologicznymi domu.

W budynku wyposażonym w rekuperatory Vallox, wentylacja nie zmienia się tak jak temperatury zewnętrzne. Gdy nie ma połączenia przewodów z jednego mieszkania do drugiego, nie ma „efektu komina”, który często pojawia się w blokach mieszkalnych. Mieszkania na wyższych piętrach mogą mieć nadciśnienie, a dolne podciśnienie. Powoduje to przenikanie powietrza i przeciąg.

Ponadto zdecentralizowana wentylacja ma inne zalety, które zwiększają komfort życia: dźwięki, zapachy lub możliwe gazy spalinowe nie mogą przemieszczać się przez wentylację z mieszkania do mieszkania. Zdecentralizowany system wentylacji jest ognioodporny, ponieważ wszystkie kanały i części znajdują się w pojedynczym mieszkaniu. Nie ma potrzeby stosowania przepustnic wymagających konserwacji lub monitorowania.

Urządzenia wentylacyjne wyposażone w płytowy wymiennik ciepła nie mieszają czystego i brudnego powietrza i nie zawracają zapachów lub wilgotności powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego do mieszkania. Płytowy wymiennik ciepła nie zawiera żadnych ruchomych, zużywających się lub pękających części i nie wymaga żadnej innej konserwacji niż czyszczenie.

System wentylacji dostosowany do mieszkań jest w zasadzie prosty w użyciu. Wentylatory prądu stałego można regulować bezstopniowo, a stosunek nawiewu / wywiewu można regulować oddzielnie. System może być wykorzystywany w jednym mieszkaniu, nawet jeśli nie wszystkie mieszkania są jeszcze gotowe.

Automatycznie sterowane rekuperatora Vallox sprawią, że warunki w mieszkaniu nie zmienią się, nawet przy ostrych zimach. Odszranianie wymiennika ciepła odbywa się w najprostszy sposób – przez powietrze wywiewane. Oba wentylatory pracują zawsze z tą samą prędkością, a w momencie odszraniania powietrze świeże omija wymiennik ciepła. Okresy odszraniania są niezauważalne dla mieszkańców. Energia do podgrzania powietrza jest niewielka, dlatego w centrali fabrycznie jest nagrzewnica elektryczna. Dodatkowo zwiększa to komfort i niezawodność pracy.

Wentylacja dla mieszkania nie jest kosztowna.

Koszty zakupu systemu wentylacyjnego zależą nie tylko od jednostki i przewodów, ale także od związanych z nimi prac budowlanych. Prace pomocnicze mogą stanowić znaczną część kosztów. Wentylacja w mieszkaniu jest łatwa i szybka do przeprowadzenia, ponieważ nie wymaga specjalnego pomieszczenia technicznego czy wiele miejsca na kanały.

Jeśli odprowadzenie z okapu kuchennego jest podłączone do jednostki wentylacyjnej, również powietrze wyciągowe z okapu kuchennego przechodzi przez wymiennik ciepła. Dzięki temu w zimnych warunkach następuje odszranianie i wentylacja działa bez przerwy.

Wewnątrz mieszkania liczba kanałów wentylacyjnych jest zazwyczaj mała. Większość kanałów jest zainstalowanych w suficie łazienki, kuchni czy przedpokoju. Inne pomieszczenia mogą mieć tylko zawór wentylacyjny w suficie lub ścianie.

REKUPERATOR Z OKAPEM KUCHENNYM

IDEALNE ROZWIAZANIE DLA MAŁYCH PRZESTRZENI

Jednostka zainstalowana w kuchni łączy wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepła i wyciąg z okapu. Umieszczenie jednostki wentylacyjnej w kuchni zwiększa wykorzystanie przestrzeni w  szczególności w małych mieszkaniach. Nie trzeba już rezerwować miejsca na rekuperator np. w małej łazience. Mieszkańcy mogą sami dostosowywać wydajność wentylacji do swoich potrzeb i stylu życia. Rozwiązanie kuchenne umożliwia zastosowanie w  konkretnym mieszkaniu, nawet bardzo małym. Rekuperator jest zintegrowany z szafką kuchenną, podobnie jak inne domowe urządzenia. Wygląda elegancko, jest niewidoczny i łatwy w obsłudze. Z przodu zostaje jeszcze dużo miejsca na obsługę i konserwacje np. wymianę filtrów.

ROZWIĄZANIE CICHE I BEZPIECZNE POŻAROWO – A TAKŻE ENERGOOSZCZĘDNE

Vallox 51K MV najlepiej nadaje się dla mieszkania z  dwiema sypialniami, jak również stosunkowo małego mieszkania z trzema sypialniami. Maksymalna powierzchnia mieszkalna to ok. 75 m2. Ilość powietrza nawiewanego i  wywiewanego jest zrównoważona również podczas cyklu odszraniania. Dzięki wewnętrznemu czujnikowi wilgotności wentylacja jest również automatycznie zwiększana kiedy zaistnieje potrzeba. Urządzeniem ma klasę energetyczna A. Klasa może zostać zwiększona do A +, gdy urządzenie zostanie wyposażone w dodatkowy czujnik.

Więcej informacji tutaj

Środowisko pracy

Wykorzystanie rekuperacji w miejscu pracy

Największe oszczędności energii w wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła są często uzyskiwane dzięki sterowaniu

Energia zużywana przez wentylację spada do mniej niż połowy, gdy intensywność wentylacji jest zmniejszona o tyle samo. Gdy pomieszczenia są puste, zapotrzebowanie na wentylację znacznie się zmniejsza i rozsądne jest zmniejszenie wydajności wentylacji.

Read more

Klimatyzacja czy wentylacja?

Klimatyzacja i wentylacja to zupełnie odrębne systemy. Ten artykuł wyjaśnia różnicę między nimi.

Wentylacja pochodzi od łacińskiego słowa „ventilationem” oznaczającego „wystawienie na działanie powietrza”. Zużyte powietrze wewnętrzne jest usuwane i zastępowane nowym i świeżym powietrzem. System wentylacji mechanicznej jest zwykle projektowany i wdrażany w momencie budowy domu lub w związku z remontami. Rury wentylacyjne są instalowane np. w konstrukcjach budynku a rekuperator w przestrzeni technicznej, łazience lub innym odpowiednim miejscu.

Read more

Używaj oryginalnych zestawów filtrów Vallox

Filtr oryginalny czy nieoryginalny?

Ważne jest, aby regularnie czyścić i zmieniać filtry urządzenia wentylacyjnego, nie tylko pod względem dobrego powietrza w pomieszczeniu, ale również pod względem działania systemu wentylacyjnego. Efektywne filtrowanie zmniejsza również potrzebę czyszczenia kanałów.

Osoba wymieniająca filtry, często nieświadomie klasyfikuje i ocenia filtry, które są odpowiedniej wielkości i kształtu dla danej jednostki wentylacyjnej. Filtry te mogą być nawet reklamowane jako odpowiednie dla danej jednostki, jednak materiał, grubość i struktura tych filtrów z rynku wtórnego, znacznie różnią się od oryginalnych filtrów Vallox. Może to mieć szkodliwy wpływ na działanie systemu wentylacji pod względem powietrza wewnętrznego i całego budynku.

Read more

Regularna konserwacja zapewnia prawidłowe działanie wentylacji

Sercem systemu wentylacyjnego jest centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła.

Może znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu technicznym, łazience czy poddaszu gdzie temperatura otoczenia będzie wyższa od 5 0C.

Należy uwzględnić przestrzeń konserwacyjną przy wyborze lokalizacji urządzenia.

Jednostki nie potrzebują miejsca po bokach, ale do zmiany filtrów potrzebujemy miejsca przed jednostką.

Zazwyczaj zaleca się wymianę filtrów dwa razy w roku. Okres wymiany zależy od zabrudzenia powietrza zewnętrznego. W nowych obszarach mieszkalnych z dużym zapyleniem może to być częściej.

Oryginalny zestaw filtrów Vallox zawsze zawiera odpowiednie filtry.

Read more

Wybierz Vallox i oddychaj swobodnie!

W ostatnich latach zauważyliśmy duży wzrost świadomości Polaków w zakresie jakości powietrza. Jest to z pewnością związane z coraz częstszym poruszaniem w mediach tematu zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego. Smog odczuwamy na sobie, bez żadnych urządzeń do pomiaru, otwierając okno czy wychodząc z domu. Wiemy, że poprawa jakości powietrza zewnętrznego to proces długotrwały. Wiemy co powinniśmy robić by zminimalizować jego zanieczyszczanie. Nie wszyscy wiedzą jednak, że powietrze którym oddychamy w domu może byż wolne od zanieczyszczeń i smogu już teraz!

Read more

Wentylacja energooszczędna

W tradycyjnym domu od 20 do 40 procent energii używanej do ogrzewania jest bezpowrotnie usuwane poprzez wentylację, dlatego efektywność energetyczna wentylacji odgrywa ważną rolę w kosztach budynku.

W tradycyjnym domu, w którym wykorzystuje się wentylację naturalną lub wentylację wyciągową, od 20 do 40 procent energii zużywanej do ogrzewania domu jest usuwane wraz powietrzem wywiewanym na zewnątrz. Dlatego efektywność energetyczna systemu wentylacyjnego odgrywa ważną rolę w kosztach ogrzewania budynku.

Read more

Projektowanie wentylacji

10 wskazówek do dobrej wentylacji

Cechą dobrej wentylacji jest to, że nie jesteśmy w stanie jej zauważyć.

Cechą dobrej wentylacji jest to, że jej nie zauważasz. System wentylacyjny, który działa niezauważalnie, wymaga starannego zaprojektowania, co obejmuje zwrócenie uwagi na cechy budynku, na użytkowników i cel użytkowania budynku. Dobra wentylacja jest cicha, zużywa niewielką ilość energii i utrzymuje świeżą atmosferę wewnątrz pomieszczeń bez względu na sytuację.

Read more