Używaj oryginalnych zestawów filtrów Vallox

Filtr oryginalny czy nieoryginalny?

Ważne jest, aby regularnie czyścić i zmieniać filtry urządzenia wentylacyjnego, nie tylko pod względem dobrego powietrza w pomieszczeniu, ale również pod względem działania systemu wentylacyjnego. Efektywne filtrowanie zmniejsza również potrzebę czyszczenia kanałów.

Osoba wymieniająca filtry, często nieświadomie klasyfikuje i ocenia filtry, które są odpowiedniej wielkości i kształtu dla danej jednostki wentylacyjnej. Filtry te mogą być nawet reklamowane jako odpowiednie dla danej jednostki, jednak materiał, grubość i struktura tych filtrów z rynku wtórnego, znacznie różnią się od oryginalnych filtrów Vallox. Może to mieć szkodliwy wpływ na działanie systemu wentylacji pod względem powietrza wewnętrznego i całego budynku.

Jeżeli nowy filtr powietrza nawiewanego do pomieszczeń powoduje większy spadek ciśnienia niż oryginalny filtr, którym reguluje przepływ powietrza w jednostce, strumień powietrza nawiewanego zmniejsza się, wówczas wzrasta przepływ powietrza niefiltrowanego z zewnątrz przez struktury budynku. Maleje również efektywność odzysku ciepła.

Szkody powstają również, gdy nowy filtr powietrza nawiewanego ma zbyt mały spadek ciśnienia. W budynku może powstać nadciśnienie, które powoduje, że wilgotność powietrza w pomieszczeniu może zaatakować zewnętrzne konstrukcje ścian. Gdy nadciśnienie utrzymuje się przez długi czas, na strukturach budynku może powstawać pleśń, mogą zostać uszkodzone. Taka sytuacja powstaje, gdy wymiary filtra nieoryginalnego nie są dokładnie takie same, jak wymiary oryginalnego filtra. Ponadto inna struktura filtra może powodować przedostawanie się kurzu i innych zanieczyszczeń do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Dlatego nie należy się kierować tym, że filtry zostały wymienione, podstawową kwestią jest natomiast czy zostały wymienione na właściwe i z jaką częstotliwością. Filtry powinny być utrzymywane w czystości i często wymieniane. Dobrą zasadą jest wymiana filtrów wiosną i jesienią – w każdym razie minimum raz w roku. Jeżeli w rodzinie występuje alergia lub choroby układu oddechowego, może być konieczne częstsze wymienianie filtrów, na co wpływ ma również miejsce zamieszkania. Ponadto nowa dzielnica mieszkaniowa i pobliskie place budowy mogą znacznie skrócić żywotność filtrów.  W sterownikach marki Vallox mamy zadane przypomnienie o konserwacji urządzenia i potrzebie wymiany filtrów, co powoduje, że czynność ta nie zostanie zapomniana. Filtry nieoryginalne, mogą wyglądać zaskakująco podobnie do oryginalnych filtrów Vallox, jednak warto używać tych właściwych, markowanych przez producenta, powietrzem tym będzie oddychał każdy z domowników, od dzieci do osób dorosłych. Oryginalne filtry zapewniają optymalną i planowaną wydajność filtrowania oraz zdolność odzysku ciepła. Rekuperator zawiera informację na temat zestawu filtru Vallox, który jest przystosowany do danego urządzenia.