Regularna konserwacja zapewnia prawidłowe działanie wentylacji

Sercem systemu wentylacyjnego jest centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła.

Może znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu technicznym, łazience czy poddaszu gdzie temperatura otoczenia będzie wyższa od 5 0C.

Należy uwzględnić przestrzeń konserwacyjną przy wyborze lokalizacji urządzenia.

Jednostki nie potrzebują miejsca po bokach, ale do zmiany filtrów potrzebujemy miejsca przed jednostką.

Zazwyczaj zaleca się wymianę filtrów dwa razy w roku. Okres wymiany zależy od zabrudzenia powietrza zewnętrznego. W nowych obszarach mieszkalnych z dużym zapyleniem może to być częściej.

Oryginalny zestaw filtrów Vallox zawsze zawiera odpowiednie filtry.

Nigdy nie powinniśmy stosować innych filtrów niż Vallox. Może to spowodować problemy z czystością powietrza, nadciśnienie czy podciśnienie w budynku, a nawet zawilgocenie wewnątrz budynku.

Wymienniki ciepła jednostek Vallox o wysokiej wydajności (245 MV/VKL) są duże, więc wymagają więcej miejsca dla konserwacji czy osoby wykonującej konserwację.

Czyszczenie jest proste – zwykle wystarcza ciepła woda i ewentualnie płyn do mycia naczyń. Często przez dłuższy okres nie wymaga żadnego mycia.

Przykładowo filtr przeciw-tłuszczowy okapu kuchennego należy często myć, w zależności od gotowania do dwóch razy w miesiącu. Filtr przeciw-tłuszczowy okapów kuchennych Vallox można myć w zmywarce.

Okap kuchenny Vallox powinien być umieszczony na wystarczającej wysokości z podłączeniem do instalacji przewodów. Płaski okap wyspowy nie działa tak dobrze, jak okap kuchenny Vallox wyposażony w odpowiednią część zbierającą opary. Pozwala również na automatyczne zwiększanie wentylacji po rozpoczęciu gotowania.