Wybierz Vallox i oddychaj swobodnie!

W ostatnich latach zauważyliśmy duży wzrost świadomości Polaków w zakresie jakości powietrza. Jest to z pewnością związane z coraz częstszym poruszaniem w mediach tematu zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego. Smog odczuwamy na sobie, bez żadnych urządzeń do pomiaru, otwierając okno czy wychodząc z domu. Wiemy, że poprawa jakości powietrza zewnętrznego to proces długotrwały. Wiemy co powinniśmy robić by zminimalizować jego zanieczyszczanie. Nie wszyscy wiedzą jednak, że powietrze którym oddychamy w domu może byż wolne od zanieczyszczeń i smogu już teraz!

Świerze powietrze w twoim domu dzięki rekuperatorom Vallox

Firma Vallox ma ponad 40-letnie dowiadcze- nie w produkcji i konstruowaniu central wen- tylacyjnych. W Polsce rekuperatory Vallox s dostpne od 18 lat. Dziki temu moglimy ob- serwowa, jak wraz z wymaganiami prawny- mi, rekuperatory Vallox przechodziy zmiany konstrukcyjne. Aby w peni wspiera oczysz- czanie powietrza, którym oddychamy, przy- gldalimy si tym modyfikacjom z zacieka- wieniem, gdy Vallox jako jeden z nielicznych producentów central rekuperacyjnych, zmia- ny w swoich produktach wprowadza z naj- wiksz starannoci. Dzi z nieskrywan przyjemnoci prezentujemy najnowsze centrale Vallox wyposaone w niezwykle wygod- n dla uytkownika automatyk My Vallox oraz doskonay system filtracji powietrza.

Filtracja powietrza

W centralach Vallox stosowane są filtry o różnych klasach filtracji. Na nawiewie powietrza do pomieszczeń znajdują się filtr klasy G4 (tzw. wstępny) oraz filtr klasy F7 (zalecany zwłaszcza dla osób z alergiami). Natomiast na wywiewie powietrza zużytego z pomieszczeń filtr klasy G4 (zabezpieczający wymiennik ciepła przed zabrudzeniem).

  • Filtr klasy F7 w 100% filtruje zanieczyszczenia m.in.:

– PM 2,5 m jest to pył zawieszony drobny, który wg WHO jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Długotrwałe narażenie na jego działanie powoduje skrócenie średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja może skutkować chorobami układu oddechowego i krążenia.

– PM 10 m, którego głównym źródłem w powietrzu europejskim jest emisja ze spalania paliw stayłch (węgiel, drewno, biomasa) w domowych systemach grzewczych, oraz zanieczyszczenia z pojazdów w ruchu drogowym.

  • Filtr klasy G4 w 100% filtruje zanieczyszczenia PM10 (opis j.w.).

Czyste i świeże powietrze dzięki nowoczesnej technologii

Vallox oferuje wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia doskonałego systemu wentylacji. Jednostki wentylacyjne Vallox MV posiadają zintegrowany czujnik wilgotności, który monitoruje poziom wilgotności w domu i automatycznie adaptuje system wentylacji do osiągnięcia optymalnego poziomu celem stworzenia jak najlepszych warunków dla użytkownika i zaoszczędzenia jak największej ilości energii. Zapewnia to utrzymanie dobrej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń w każdych warunkach. Wysokosprawny aluminiowy wymiennik nie traci ciepła zawartego w powietrzu usuwanym z pomieszczeń lecz wykorzystuje to ciepło do podgrzania świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń z zewntrz.

Ponadto, urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego „przypominania” o wymianie filtrów. System jest tak skuteczny i prosty jak to tylko możliwe.

Jednostki Vallox zostały zaprojektowane i wykonane w Finlandii, kraju w którym panują surowe warunki klimatyczne. Dzięki temu jednostki będą dobrze się sprawdzały w każdym klimacie.

Najpopularniejsze centrale Vallox:

  • Vallox 096 MV (wydatek 345 m3/h, budynek do 130 m )
  • Vallox 110 MV (wydatek 407 m3/h, budynek do 170 m2)
  • Vallox 145 MV (wydatek 558 m3/h, budynek do 250 m2)
  • Vallox 245 MV (wydatek 1008 m3/h, budynek powyżej 300 m2)

Rekuperatory Vallox są objęte 5-cio letnią gwarancją! Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę lub do e-sklepu.

Filtr G4 nowyFiltr G4 stary

Filtr G4 nowy i po 4 miesiącach eksploatacji

Filtr F7 nowyFiltr F7 stary

Filtr F7 nowy i po 4 miesiącach eksploatacji