Wentylacja energooszczędna

W tradycyjnym domu od 20 do 40 procent energii używanej do ogrzewania jest bezpowrotnie usuwane poprzez wentylację, dlatego efektywność energetyczna wentylacji odgrywa ważną rolę w kosztach budynku.

W tradycyjnym domu, w którym wykorzystuje się wentylację naturalną lub wentylację wyciągową, od 20 do 40 procent energii zużywanej do ogrzewania domu jest usuwane wraz powietrzem wywiewanym na zewnątrz. Dlatego efektywność energetyczna systemu wentylacyjnego odgrywa ważną rolę w kosztach ogrzewania budynku.

W przypadku wentylacji naturalnej, grawitacyjnej i wentylacji wyciągowej, świeże powietrze, samo w sobie jest gorące latem, zimne zimą. W systemie wentylacji mechanicznej wyposażonej w odzysk ciepła, świeże powietrze, które jest nawiewane do pomieszczeń, zostaje ogrzane ciepłem z powietrza wywiewanego. Odzyskiwanie ciepła obniża zapotrzebowanie na ogrzewania budynku.

Fińskie regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej

Fińskie przepisy budowlane dotyczące wentylacji (RakMK D2 i RakMK D3, 2012) wymagają dokładnego zaprojektowania systemu wentylacji mieszkań. Założeniem jest aby klimat wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych był zdrowy i bezpieczny dla domowników we wszystkich warunkach pogodowych i sytuacjach, i aby wentylacja była energooszczędna. W praktyce oznacza to efektywne filtrowanie powietrza nawiewanego, niski poziom hałasu wentylacji i minimalne straty ciepła.

Przepisy dotyczące efektywności energetycznej określają wymagania dotyczące ilości ciepła odzyskanego z powietrza wywiewanego z pomieszczeń. W nowych budynkach, zgodnie ze stosownymi przepisami, odzysk ciepła powinien stanowić co najmniej 45% energii grzewczej potrzebnej do wentylacji. W praktyce trudno jest to zrealizować bez wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Certyfikacja ułatwia porównywanie urządzeń

Porównując centrale z odzyskiem ciepła, powinniśmy znać wartości, które będziemy porównywać. Ponieważ terminologia w zakresie wentylacji jest różna, porównanie wartości procentowych nie zawsze ujawnia prawdę. Zawsze powinniśmy porównywać te same parametry. Należy zwróć także uwagę, że sprawność energetyczna urządzeń wentylacyjnych jest mierzona na różne sposoby w różnych krajach. Z tego powodu nie można porównywać oznaczeń energetycznych z różnych krajów.

Sprawność lub współczynnik temperatury wskazuje, na ile odzysk ciepła może ogrzewać powietrze nawiewane ciepłem uzyskanym z powietrza wywiewanego w warunkach opisanych w normie (EN 308, EN 13141-7). Sprawność ta dla wymiennika ciepła z przepływem przeciwprądowo-krzyżowym może wynosić nawet 85%. §  Sprawność roczna wskazuje średnią ilość ciepła powietrza wywiewanego w ciągu roku, jaką odzysk ciepła może wykorzystać do ogrzewania powietrza nawiewanego. Zależy to nie tylko od sprawności odzysku ciepła, ale także od działania systemu przeciw-zamrożeniowego i od warunków pogodowych. Roczna wydajność jest zawsze niższa niż współczynnik temperatury podany dla urządzenia wentylacyjnego. Roczna wydajność urządzenia wentylacyjnego wyposażonego w wymiennik ciepła przeciwprądowo-krzyżowy może wynosić ponad 75%. Ponieważ jest to najważniejsza wartość pod względem zużycia energii dla wentylacji, warto zwrócić szczególną uwagę na roczną efektywność odzysku ciepła przy wyborze urządzenia. Moc właściwa wentylatora (SFP) wskazuje, ile energii zużywają wentylatory w porównaniu z ilością wymienianego powietrza. Certyfikat wydany przez bezstronną organizację, taką jak VTT w Finlandii, jest dowodem sprawności energetycznej jednostki wentylacyjnej, tj. rocznej sprawności odzysku ciepła i określonej mocy wentylatora. Pokazuje również, że funkcja odszraniania urządzenia działa niezawodnie, a cechy związane z ciepłem, przepływem, szczelnością, filtracją i dźwiękiem spełniają wymagania określone dla procesu certyfikacji.

Certyfikaty wydane przez VTT pokazują, że jednostki wentylacyjne Vallox mają roczną sprawność i SFP najwyższej klasy. Wszystkie urządzenia Vallox posiadają wymienniki przeciwprądowo-krzyżowe, których sprawność jest wysoka, nawet ponad 80%. Dzięki efektywnemu odzyskiwaniu ciepła zużycie energii na wentylację jest niskie, nawet przy wyższych mocach.

We wszystkich urządzeniach Vallox zainstalowane są energooszczędne wentylatory prądu stałego EC (komutowane elektronicznie). Przy normalnej wentylacji pobierają około połowy energii elektrycznej zużywanej przez wentylatory prądu przemiennego.