Projektowanie wentylacji

10 wskazówek do dobrej wentylacji

Cechą dobrej wentylacji jest to, że nie jesteśmy w stanie jej zauważyć.

Cechą dobrej wentylacji jest to, że jej nie zauważasz. System wentylacyjny, który działa niezauważalnie, wymaga starannego zaprojektowania, co obejmuje zwrócenie uwagi na cechy budynku, na użytkowników i cel użytkowania budynku. Dobra wentylacja jest cicha, zużywa niewielką ilość energii i utrzymuje świeżą atmosferę wewnątrz pomieszczeń bez względu na sytuację.

Projektant wentylacji

Budowa domu jest ściśle regulowanym procesem. Zgodnie z działaniami związanymi z użytkowaniem gruntów i budynków,  należy zadbać o zaprojektowanie i wybudowanie budynku zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz odpowiednimi przepisami. Inwestor powinien zatrudnić kierownika budowy, który ma odpowiednie kwalifikacje i kompetentne osoby do realizacji projektu. Dlatego powinien zatrudnić także projektanta odpowiedzialnego za system wentylacji domu. Kiedy stary dom zostaje poddany modernizacji, rola projektu jest jeszcze ważniejsza, ponieważ wentylacja musi być niezauważalną częścią starego budynku.Ponadto, zaleca się, aby każdy konstruktor i renowator znał  czynniki, które należy uwzględnić przy instalacji wentylacji.

Prawidłowy dobór jednostki wentylacyjnej

Należy tak dobrać wielkość jednostki wentylacyjnej (rekuperatora), aby dopasować ją do potrzeb. W normalnych warunkach jednostka wentylacyjna musi mieć możliwość wymiany obliczonej objętości powietrza raz na dwie godziny przy około połowie mocy. Gwarantuje to, że w razie potrzeby, można zwiększyć wydajność wentylacji. Aby zaoszczędzić pobór energii elektrycznej, dobrze jest również, gdy system wentylacji można łatwo regulować, gdy mieszkanie jest puste.Należy jednak pamiętać, że wymiarowanie oparte jedynie na objętości powietrza nie zawsze jest prawidłowe. Liczba osób i funkcji budynku czy pomieszczeń  ma również wpływ na wymaganą wydajność wentylacji.Dlatego ważne jest, aby posługiwać się  liczbą osób, jako głównym punktem wyjściowym do wymiarowania zewnętrznego przepływu powietrza.

Automatyczna regulacja wydajności

Rozsądne jest bieżące dostosowanie wydajności  wentylacji w zależności od  potrzeb, aby cały system zużywał jak najmniej energii. Jeśli wentylacja działa przez cały czas przy tej samej mocy (wydajności), czasami może okazać się niewystarczająca a czasami zbyt wysoka. Istnieje wiele możliwości kontroli wentylacji, od ręcznej regulacji do w pełni zautomatyzowanej. Czujniki wilgotności i dwutlenku węgla umożliwiają inteligentną automatyzację tego procesu ( na odległość ), mianowicie, wydajność wentylacji dostosowuje się w zależności od jakości powietrza lub aktualnej wilgotności i obciążenia dwutlenkiem węgla.

Efektywność odzysku energii

Najważniejszą cechą jednostki wentylacyjnej (rekuperatora)  jest jej zdolność do odzyskiwania ciepła. Odnosi się to do zdolności jednostki do ogrzania powietrza nawiewanego do pomieszczeń pobierając ciepło od powietrza usuwanego na zewnątrz. Oznacza to tym samym, że do dogrzewania zimnego powietrza zewnętrznego potrzeba wówczas mniej energii.Najlepszą miarą zdolności do odzyskiwania ciepła jest jej roczna wydajność. Roczna wydajność ma duży wpływ na wskaźnik zużycia energii pierwotnej i rzeczywiste zużycie energii. Możesz obliczyć roczną sprawność jednostki wentylacyjnej za pomocą rocznego kalkulatora wydajności dostarczonego przez producenta.

Umiejscowienie jednostki wentylacyjnej – rekuperatora

Rekuperator musi znajdować się w pomieszczeniu ogrzewanym, gdzie panuje temperatura co najmniej +10 ° C. Ponadto, należy zwrócić uwagę aby praca urządzenia nie przeszkadzała mieszkańcom oraz aby był zapewniony dostęp serwisowy. Co więcej, ze względu na gabaryty urządzenia, potrzebna jest znaczna przestrzeń do odłączenia urządzenia w celu jego oczyszczenia. Dobre lokalizacje dla naszego rekuperatora to pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz podobne pomieszczenia ogrzewane. Z uwagi na możliwość powstawania dodatkowego hałasu, emitowanego przez rekuperator, urządzenie nie powinno mocowane do ściany przylegającej do sypialni lub do salonu. Wybierając lokalizację naszego rekuperatora, należy również zwrócić uwagę na to, że urządzenie trzeba podłączyć elektrycznie, a także dać możliwość ujścia skroplinom powstałym podczas pracy urządzenia.

Rozprowadzenie przewodów wentylacyjnych

Zaleca się jak najmniej skomplikowane rozłożenie kanałów wentylacyjnych. Długie i skomplikowane kanały są kosztowne i stanowią źródło zagrożeń dla SFP oraz poziomu dźwięku. W miarę możliwości kanały wentylacyjne powinno się  prowadzić przez pomieszczenia ogrzewane. Jeżeli kanały wentylacyjne prowadzone są w pomieszczeniach ogrzewanych, nie ma potrzeby stosowania izolacji termicznej.

Ze względu na komfort użytkowania pomieszczeń, należy zwracać uwagę na możliwość wytłumienia dźwięku, który generuje przepływ powietrza. Nawet jeżeli poziom dźwięku odpowiada regulacjom prawnym, może on przeszkadzać w sypialni. Należy też upewnić się, czy dźwięk z pomieszczenia technicznego nie przemieszcza się na przykład do sypialni. Warto więc skorzystać z możliwości zainstalowania odpowiednich elementów tłumiących w instalacji. W niektórych urządzeniach można tłumić dźwięk za pomocą elementów tłumiących znajdujących się bezpośrednio w rekuperatorze.

Lokalizacja czerpni powietrza

Czerpnia powietrza powinna znajdować się na chłodniejszej ścianie budynku, tak aby słońce nie nagrzewało nawiewanego powietrza latem. Ponadto, czerpnia powinna być tak ulokowana, aby pobierała możliwie najczystsze powietrze, nie na przykład od strony ruchliwej ulicy. Powietrze usuwane z budynku najczęściej usuwane jest poprzez wyrzutnię dachową albo ścienną. Dobrym rozwiązaniem jest wybór popularnej zintegrowanej czerpni/wyrzutni Vallox OUT/IN. Zastosowanie tego typu rozwiązania pozwoli nam na zaoszczędzenie miejsca, czasu i zużytych materiałów montażowych.

Cyrkulacja powietrza

Aby powietrze mogło swobodnie krążyć w całym budynku, mieszkaniu, potrzebne jest zapewnienie takiej możliwości. Jednym ze sposobów zapewnienia takiej cyrkulacji, jest brak progów pod drzwiami, lub alternatywnie, można wstawić odpowiednie otwory wentylacyjne w drzwiach lub ścianach.

Wentylacja mechaniczna nie przeszkadza w otwieraniu okien, czy w wietrzeniu pomieszczeń poprzez otwarte okna. Jednak jeżeli wentylacja została prawidłowo zaprojektowana, nie ma potrzeby wentylacji okiennej, ponieważ rekuperator powinien wówczas dostarczać czyste i przefiltrowane powietrze do pomieszczeń mieszkalnych w każdych warunkach.

Najczystsze powietrze jest w tzw. pomieszczeniach czystych, mieszkalnych, między innymi w sypialniach, do których powietrze jest nawiewane. Powietrze usuwane jest z pomieszczeń tzw. brudnych, wilgotnych, łazienek, kuchni a następnie poprzez rekuperator jest wywiewane na zewnątrz.

Oddanie systemu wentylacji do użytkowania

Przy zakupie systemu wentylacyjnego należy uzgodnić z dostawcą wszelkie rozwiązania pasujące do naszych potrzeb, wskazówki, informacje o wydajności urządzenia, tak aby zapewnić odpowiednią wentylację w różnych sytuacjach.

Obsługa i konserwacja systemu wentylacji

Należy sprawdzać stan naszego rekuperatora w czasie od 3 do 6 miesięcy pracy. W razie potrzeby należy wyczyścić urządzenie, usunąć śmieci i zanieczyszczenia, wymienić filtry. Z biegiem czasu użytkownik pozna właściwe okresy konserwacji urządzenia, które w różnych warunkach pracy są inne, a wiele modeli ma również automatyczne przypomnienie o takiej potrzebie. Filtry powinno się wymieniać  na wiosnę i na jesieni, ale minimum raz w roku. Częstotliwość konserwacji zależy od środowiska w jakim pracuje rekuperator.